ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

זכויות העובד – מדריך כללי לעובד החדש ולכל מי ששכח…..

כאן תוכלו למצוא את את המדריך הכללי לעובדים.

המדריך מחולק לעובד עם קליטתו לבית -החולים

ובו מפורטים נושאים רבים הכוללים מידע על תנאי העסקה.

שירות מילואים, חופשת מחלה, חופשה שנתית, קצובת נסיעה, יום בחירה, תאונות עבודה, השתלמויות / לימודים / ימי עיון וכנסים, ועוד……