ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

לצוות שלום

להזכירם בתאריכם 1.8 וה-15.8 תתקיימנה שתי ישיבות צוות, השתתפות חובה לכולם.

החל מה- 4.8 ועד ה- 21.8 אשהה בחופשה בחו"ל, בכל נושא או בעיה יש לפנות אל גריגורי.

תודה מירי

עותק של מעודכן24.7