ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

סידור 11.9.11

לצוות שלום

הדרכה בנושא porth  תתקיים ביום שלישי בין השעות 12-15, מכיוון שהייתה קבוצה גדולה של אנשי צוות אנו נתאם מועד נוסף. רק אנשי צוות שמופיע להם הדרכה בסידור ישתתפו בהדרכה. מועד נוסף יתואם לאחר החגים.

11 9 11