ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

סידור 17.7.11

לצוות שלום

מי שנרשם ליום העובד במועד האחרון27.7 מתבקש להעביר תשלום עד לסוף השבוע.

הותקנו מתלים לעירוי נוזלים באגף מהלכים, אגף כירורגיהיכן שהכורסאות ובאגף הפנימי, בנוסף הוגשה בקשה למסילות לעירוי בהשהיית ילדים ובאגף מהלכים, מבקשת לחדד שלא לשלוח עמודי עירוי עם מטופלים למיונים השונים.

התקיימה השבוע פגישה עם אסף- אחראי על מערך האבטחה, בכל בעייה בתפקוד אנשי הביטחון במהלך משמרת ערב נא להתקשר אליי או אל גריגורי על מנת שנעדכן אותו בזמן אמת.

במהלך סוף השבוע אשהה בחופשה בכל בעיה נא לפנות אל גריגורי

תודה מירי17.7.11