ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

סידור 27.11

ביום שלישי 29.11.11 יתקיים יום הדרכה מרוכז בנושא שע"ח לאנשי צוות חדשים.

יום ההדרכה יתחיל בשעה 7:00-15:00.

מירי27.11-3.12.11