ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

קרן מצוקה לעובד

קרן הלוואות לאחים ואחיות בבית – החולים
ועד האחיות בשיתוף בנק יהב החל בהפעלת קרן הלוואות.
הקרן מעניקה הלוואות בריבית יהב ונועדה לתת מענה
לאחים ואחיות במצוקה או הזקוקים להלוואה.
נושא העזרה לאחים ואחיות בבית החולים הוא בעל חשיבות מרובה בעיני הוועד והמידע שייאסף יטופל בצורה אישית תוך שמירה על סודיות ופרטיות העובד.
סכום ההלוואה הניתן לאישור כרגע הוא עד 5,000 ₪ בריבית יהב ויינתן עפ"י שיקול וועדת ההלוואות.
כמובן שעם הזמן סכומי ההלוואות שתוכלו לקבל יוגדלו בהתאם לכמות האחים והאחיות המצטרפים לקרן. אי לכך הצטרפותכם חשובה מאוד, באמצעותכם ובעזרתכם נוכל לעזור לאחים ואחיות הזקוקים לכך.
ההצטרפות לקרן מבוצעת באמצעות טופס הצטרפות הנמצא במשרדי הוועד ומלווה בתשלום חד- פעמי ראשוני של 70 ₪ במועד ההצטרפות ותשלום חודשי קבוע של 25 ₪, הכל דרך תלוש המשכורת.
ראוי לציין שמלבד האפשרויות לסייע לאחרים וליהנות מההלוואה בריבית נמוכה בשעת הצורך, אח או אחות שפורשים או עוזבים את בית- החולים או את הקרן מכל סיבה שהיא, זכאים לקבל חזרה את כל הכסף שהשקיעו בקרן במהלך השנים.
בקשות להלוואות לחברים וחברות בקרן יש להגיש עד ה-5 בכל חודש במשרדי הוועד אצל אילנה על גבי טופס מיוחד בצירוף צילום תלוש משכורת.