ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

החיוג למרכזיה מהמירס

החיוג ממכשיר המירס למרכזיה (מערכת לזיהוי קולי)     הינו 2222

(המספר הקודם-8491- מבוטל).

לנוחיותכם, על מנת לקצר התהליך ניתן לבצע את הפעולות הבאות מיד לאחר קבלת מענה מהמערכת.

לאיתור עובד – יש להקיש על הספרה 1.

לאיתור מחלקה- יש להקיש על הספרה 2.