ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

הכרה בתואר לגמול ושכר

אל ציבור האחים האחיות

הנדון: הכרה בתארים לצרכי שכר

מצ"ב מכתב מטעם הסתדרות האחים והאחיות בנושא פניית הסתדרות האחיות להכרה בתארים לצורכי שכר.

אח/אחות אשר ברשותם תואר לא מוכר ומעוניינים בהכרה בתואר מתבקשים לקרוא את המכתב המצורף,

לצרף את האישורים הנדרשים ולהתייצב במשרדי הסתדרות האחיות באחד משני המועדים:

יום ראשון 2/9/12 או ביום רביעי 12/9/12 בין השעות: 8:00-19:00

על מנת לחתום על יפויי כוח לטובת הסתדרות האחיות.

אין בפנייה זו התחייבות של ההסתדרות האחיות להצלחה בהכרה בתואר.

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות לשאול סקיף מחלקת עניים

או לירון אמסלם במחלקת כירורגית ב'.

טופס ושאלון ניתן להוריד כאן באתר האינטרנט של האחיות.

בברכה,

ועד אחים ואחיות