ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

בדף זה תוכלו לקבל מידע לגבי כנסים מקצועיים

בתחומי הסיעוד השונים.

וועד האחיות ידאג ליידע אתכם בנושאי הכנסים השונים ומועדיהם.

אנו נשמח לעדכן

אתם תדאגו להתעדכן……

נזכיר כי לכל עובד יש זכות ל-8 ימי עיון בשנה.
יציאה לימים אלו בתיאום עם האחראי/ת.