ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

מצגת על עבודת האחיות בתא לחץ

אני מוצא את ההזדמנות לרענן את נושא העבודה הסיעודית בתא לחץ ולרענן את הנושאים השונים שבאחריות האחיות.

מצ"ב מצגת בנושא

אנא רעננו עצמכם בזמנכם הפרטי.