ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

סידור 14.7.11

לצוות שלום

במהלך חודש אוגוסט נקיים שתיי ישיבות צוות בנושא מתן הרשאה למתן otc לכלל אנשי הצוות ובנוסף הטמעת נוהל אומדן כאב כחלק מההכנה לבקרת רישוי שתתקיים בתחילת ספטמבר. נא להתעדכן לגבי מועד ורשימת משתתפים.

24.7