ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

לצוות שלום

בבקשה לקרוא את הנהלים  המופצים בקלסר האפור ולחתום על כל קריאת נוהל עד לתאריך ה-3.9.11.

סידור עבודה 28.8.11 28.8.11