ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

תוכניות לימודים

הכנה לבגרויות קורסים באינטרנט

הכנה לבגרויות קורסים באינטרנט


להיפרד בשלום- מסלול להכשרת מלווים לחולים במחלות מאיימות חיים ולבני משפחותיהם

להיפרד בשלום- מסלול להכשרת מלווים לחולים במחלות מאיימות חיים ולבני משפחותיהם

יחידת לימוד התאמת הידע למערכת הבריאות בישראל לאחיות שלמדו בחול

יחידת לימוד התאמת הידע למערכת הבריאות בישראל לאחיות שלמדו בחול

פרסום קורסים על בסיסיים בבית הספר האקדמי לסיעוד קפלן

פרסום קורסים על בסיסיים בבית הספר האקדמי לסיעוד קפלן

קורס על בסיסי בחדר ניתוח בהדסה

קורס על בסיסי בחדר ניתוח בהדסה

תכנית הכשרת אקדמאים במרכז הרפואי הדסה

תכנית הכשרת אקדמאים במרכז הרפואי הדסה

קורס על בסיסי יועצות הנקה של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים

קורס על בסיסי יועצות הנקה של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים

תכנון פריסת תוכניות הכשרה על בסיסית לשנת הלימודים 2012

תכנון פריסת תוכניות הכשרה על בסיסית לשנת הלימודים 2012

היחידה ללימודי המשך בסיעוד – תוכנית הקורסים לשנת 2011-2012

היחידה ללימודי המשך בסיעוד – תוכנית הקורסים לשנת 2011-2012

הרשמה לפתיחת קורס חדר ניתוח באסף הרופא

הרשמה לפתיחת קורס חדר ניתוח באסף הרופא