ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

תזכורת

שלום

להזכירכם מחר מתקיימת ישיבת צוות בין השעות 12-15, יש להגיע בהתאם לחלוקה שנערכה.

סידור עבודה 7.8-13.8.11 .7.8.11