ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

לצוות שלום

ביום רביעי ה- 22.6 יתקיים תרגיל חל"ך, אנשי הצוות המשתתפים בתרגיל מתבקשים להגיע עד 10 בבוקר למלר"ד, מספר חניונים יהיו סגורים .

להלן פירוט הסגירות:

פינוי חניון מרפאות חוץ – 21.06.11 החל מ-05:00

פינוי חניון מנהלים- 20.06.11- החל מ 15:00

פינוי חניון עובדים צמוד לחניון מנהלים – 20.06.11 החל מ 15:00

פינוי ציר עוקף יולדות – 21.06.11 החל מ 05:00

ציר מרפאות חוץ – 21.06.11 החל מ 22:00 יפונה ציר מרפאות חוץ (מקו תחנת מוניות 25 )

נא להיערך בהתאם.

אנשי הצוות שמעוניינים לצאת ליום העובד נא לאשר השתתפות כולל תשלום אצלי באופן אישי, המועד הראשון 30.6 מאושר בשלב זה בלבד.

תודה מירי