ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

כנסים מקצועיים

בדף זה תוכלו לקבל מידע לגבי כנסים מקצועיים

בתחומי הסיעוד השונים.

וועד האחיות ידאג ליידע אתכם בנושאי הכנסים השונים ומועדיהם.

אנו נשמח לעדכן

אתם תדאגו להתעדכן……

נזכיר כי לכל עובד יש זכות ל-8 ימי עיון בשנה.
יציאה לימים אלו בתיאום עם האחראי/ת.

מענקים להצעות עבודות גמר לתואר שני ושלישי בתחום הפיגור השכלי

מענקים להצעות עבודות גמר לתואר שני ושלישי בתחום הפיגור השכלי


מענקים למחקר בתחום הפיגור השכלי

מענקים למחקר בתחום הפיגור השכלי

האגודה הישראלית לסוכרת מזמינה הצעות להענקת פרס ע"ש הרמן וולפסון לשנת 2012

האגודה הישראלית לסוכרת מזמינה הצעות להענקת פרס ע"ש הרמן וולפסון לשנת 2012

International Nursing Conference

International Nursing Conference

הכינוס השנתי ה-19 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

הכינוס השנתי ה-19 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

קול קורא למאמרים לעיתון עדכונים קליניים לאחים ואחיות

קול קורא למאמרים לעיתון עדכונים קליניים לאחים ואחיות

Faith and Nursing Symposium


Religion and Ethics in Pluralistic Healthcare Contexts
May 10 – 12, 2012 Trinity Western University, Langley, B.C. CANADA

STTI 2012 International Nursing Research Congress, Brisbane, Australia, 30 July – 3 August 2012:

 

http://www.nursingsociety.org/STTIEvents/ResearchCongress/Pages/2012_23_INRC_home.aspx

עמותה ישראלית למחקר בסיעוד

פלייר עמותה 22.7.2012 ב