ועד אחים ואחיות - אסף הרופא

מלרד

לצוות שלום

להזכירכם ביום רביעי 18.5 תתקיים ישיבת צוות- נוכחות חובה

נא לחתום על דו"ח נוכחות חודשי בדחיפות.

כל מי שמעוניין לצאת ללימודים בשנה הבאה נא להגיש בקשות בכתב עד ה-10.5.11 .

נא לקרוא ולחתום על סיכום ישיבת צוות כולל כל ההנחיות הנלוות לישיבה.

כמו כן ישנם מספר נהלים שיש לקרוא ולרענן באותו הקלסר חשוב כמובן לחתום על קריאת הנוהל.

להזכירכם, בכל תחילת חודש ועד ל-10 לכל חודש יש לאשר בחתימה את דו"ח הנוכחות החודשי ולציין גם ניידות רכב-נא להקפיד,עובד שלא יחתום עד לתאריך האמור צפוי להפגע מבחינת התשלום על המשמרות .

 

החל מה-1.3.11 מופעל נוהל חדש בבית החולים המגדיר כי בכל יום פנימית אחת לא תקבל חולים, מצ"ב ההנחיה.

פתחנו ספר הודעות חשובות – נא להתעדכן

שבוע טוב מירי

קישורים:
ידיעות אחרונות

נושאים: (קבצים להורדה)

סידור עבודה 22.5

ישיבת צוות

סידור 8.5.11

סידור 1.5.2011

נוהל תקיפה מינית

הנחיה לטיפול בפצועים קשים

אשפוז חולים אורטופדיים

אשפוז חולים אובדניים

מצגת jci

מצגת הגיינת ידיים

מצגת ישיבת צוות

מצגת ישיבת צוות סיעודי 30.3.2011

עדכון סידור עבודה

סידור 24.4

סידור 10.4.2011

הנחיות עבודה לאגף ילדים

דוח נוכחות חודשי

אשפוז בפנימיות

לוח חופשות 2001

נוהל טיפול במעטפות

נוהל טיפול במקרה של חשד לתקיפה מינית בילדים

איילת השחר

חוזר מנכ"ל נסיון אובדני

בטיחות במתן תרופות